Алаг-Эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Алаг-Эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан-татах