ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙГЭЭР АЖЛААС ХАЛСНЫ УЛМААС ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙГЭЭР АЖЛААС ХАЛСНЫ УЛМААС ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ6татах