ОРХОН АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН


ОРХОН АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан - хэсэг 139татах
2.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан - хэсэг 26татах
3.Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан30татах