“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/21/СТА-ОНӨААН19татах