“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/20/СТА-ОНӨААН19татах