Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/11/СТА-ОНӨААН25татах