Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/33/СТА-ОНӨААТҮГ-татах