Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/22/СТА-ОНӨААН-татах