“Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/63/СТА-ОНӨААН15татах