“НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЧИМЭГЛЭЛИЙН АЛБА” ОНӨААТҮГ-ЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЧИМЭГЛЭЛИЙН АЛБА” ОНӨААТҮГ-ЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН НТАГ-2021/40/СТА/ОНӨААН18татах