Налайх дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Налайх дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/109/СТА-ТШЗ24татах