Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/145/СТА-ТШЗ24татах