Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, сангийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/152/СТА-ТШЗ24татах