Аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2019-2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2019-2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн27татах