МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2021 ОНЫ СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТАД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2021 ОНЫ СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТАД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ15татах