Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан НТАГ-2021/150/СТА-ТШЗ26татах