ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМЫН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН


ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМЫН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМЫН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН-татах