Дорноговь ТАГ - Нам, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний зарцуулалт, гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах, нийтэд мэдээлэх нийцлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Тайлан13татах
2.Хавсралтууд34татах