Дорноговь ТАГ - Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Дорноговь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тайлан36татах
2.Дорноговь төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан28татах
3.Зөрчлийн нэгтгэл17татах