Орон нутгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орон нутгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл26татах