Үр дүнд: 6205
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 2019-2020 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2021
2.“Хөвсгөл Ус Суваг” ХХК-ийн 2019-2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
3.Хэнтий аймгийн Хэрлэндом өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланХэнтий аймаг2021
4.БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДорнод аймаг2021
5.Архангай аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 2019-2020 оны зээлийн үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалАудитын тайланАрхангай аймаг2021
6.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2021
7.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
8.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардлын тайланАудитын тайланХөвсгөл аймаг2021
9.ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланОрхон аймаг2021
10.ОРХОН АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланОрхон аймаг2021
11.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилт /2019-2020 он/Аудитын тайланАрхангай аймаг2021
12.“Налайх тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
13.“Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
14.Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
15.Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
16.Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
17.Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
18.“Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
19.Нийслэлийн Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
20.“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
21.Сонгинохайрхан дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
22.Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
23.Баянзүрх дүүргийн Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
24.Гэрлэх ёслолын ордон ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
25.Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
26.Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
27.“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
28.“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
29.Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
30.Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
31.Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
32.Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
33.“ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДундговь аймаг2021
34.“Баянгол Шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
35.Улаанбаатар хотын шуухай удирдлага зохицуулалтын төвийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
36.“Хан-уул Зам засвар арчлалт” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
37.“БАЯНЗҮРХ ШИЖИР” ОНӨААТҮГ-ЫН 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
38.Багануур тээвэр зохицуулалтын алба ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
39.Багануур ус ААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
40.“Налайх АЗЗА” ТӨХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
41.Улаанбаатар спорт менежмент ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
42.“Асгат” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
43.“НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЧИМЭГЛЭЛИЙН АЛБА” ОНӨААТҮГ-ЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2021
44.Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
45.Сүхбаатар Дэвшил ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
46.“Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
47.“БАГАХАНГАЙН МАХ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР” ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2021
48.БУЛГАН СУМЫН 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБулган аймаг2021
49.БАЯН-АГТ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБулган аймаг2021
50.БУЛГАН СУМЫН 6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБулган аймаг2021
Үр дүнд: 6205