Үр дүнд: 4767
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 1 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд тухайн нам, иргэн, хуулийн этгээдээс өгсөн хандивыг хянаж, баталгаажуулахАудитын тайланТөв аймаг2020
2.Архангай аймгийн Хангай сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
3.Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
4.Архангай аймгийн Цахир сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
5.Архангай аймгийн Цэнхэр сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
6.Архангай аймгийн Чулуут сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
7.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
8.Архангай аймгийн Хотонт сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
9.Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
10.Архангай аймгийн Хашаат сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
11.Архангай аймгийн Тариат сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
12.Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
13.Архангай аймгийн Хайрхан сумын ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
14.Архангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
15.Архангай аймгийн ГХБХБГ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
16.Архангай аймгийн Прокурорын газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
17.Архангай аймгийн БСУГ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
18.Архангай аймгийн Булган сумын ТЕЗ-ын 2020 он санхүүгийн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
19.Архангай аймгийн Цагдаагийн газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
20.Архангай аймгийн Орхон чулуут голын сав газрын захиргааны 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
21.Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
22.Архангай аймгийн УЦУОШГ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
23.Архангай аймгийн Татварын хэлтсийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
24.Архангай аймгийн Өндөр-улаан сумын ТЕЗ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
25.Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ТЕЗ-ын 2020 он санхүүгийн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
26.Архангай аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
27.Архангай аймгийн МХГ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
28.Архангай аймгийн Өлзийт сумын ТЕЗ-ын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
29.Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
30.Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
31.Архангай аймгийн Онцгой байдлын газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
32.Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
33.Архангай аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
34.Архангай аймгийн Ихтамир сумын ТЕЗ-ын 2020 он санхүүгийн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
35.Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ТЕЗ-ын 2020 он санхүүгийн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
36.Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
37.Архангай аймгийн Халамжийн сангийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
38.Архангай аймгийн 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
39.Архангай аймгийн МСҮТ-ийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
40.Архангай аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
41.Архангай аймгийн Шүүхийн тамгын газрын 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
42.Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
43.Архангай аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА тайлан 1-Р ХЭСЭГАудитын тайланАрхангай аймаг2021
44.Архангай аймгийн ТЕЗ-ийн 2020 оны СТА тайлан 2-Р ХЭСЭГАудитын тайланАрхангай аймаг2021
45.Архангай аймгийн Жаргалант сумын ТЕЗ-ын 2020 он санхүүгийн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2021
46.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНТЭС СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланЗавхан аймаг2021
47.ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ЗАВХАН ТЭС СУМЫН АРЦСУУРЬ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРООНЫ 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланЗавхан аймаг2021
48.Ховд аймгийн Дөргөн сумын ТТЗ-ийн 2020 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2021
49.“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН, ҮР АШИГ”-Т ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДундговь аймаг2021
50.Ховд аймгийн Биеийн тамир спортын хорооны 2020 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2021
Үр дүнд: 4767